Skifter Picari

Pa ndihmën e të gjithë stafit të Shehu & Partners kompania nuk do të kishte rezultatet e suksesshme pas këtij zgjermi të lodhsëm dhe të vështirë të aktivitetit ekonomik.