Transporti


Disa prej çështjeve te cilat Shehu & Partners menaxhon janë edhe transporti publik dhe privat. Sektori i transportit publik normohet nga rregulla të forta liçencimi, për të cilat kërkohet njohje specifike te legjislacionit, hartim të planeve të investimeve në nënsektorë të transportit dhe marrëdhënie e qëndrueshme me insititucionet përgjegjëse për licencimin e operatorëve.
 

//shp.al/wp-content/uploads/2019/08/transportation.jpg

Anëtarët e firmës kanë përvojë disa vjeçare në përgatitjen e projekteve, hartimin e planeve të investimeve dhe liçencimin e operatorëve publikë dhe privatë në fushën e transportit, zgjidhjen e mosmarrëveshjeve administrative dhe gjyqësore në lidhje me proçedurat e shpronësimeve publike, kjo dhe falë njohjes së legjislacionit, rregulloreve administrative dhe proçedurave ligjore të shpronësimit në Shqipëri.

Shehu and Partners

Qëllimi i Firmës është një; të bëhemi pikë referimi për shërbimet më të mira të konsulencës në Shqipëri.

Na kontaktoni

Tweets

  • Shehu and Partners
    Per koleget dhe te interesuarit nje info mbi levizjen e lire ne zonen Schengen https://t.co/9vG1hajCzy Qershor 17, 2019 7:45 pm
  • Shehu and Partners
    Reforma ne Drejtesi. E domosdoshme, e paevitueshme por e ngadalte. https://t.co/QhnLzzcAiv Maj 26, 2019 11:50 am