Prokurimet


Shehu & Partners ofron shërbime të prokurimit publik dhe garanton një përgatitje dhe zbatim të lartë profilizuar në të gjitha fazat e prokurimit publik. Stafi jonë do t’ju ndihmojë në realizimin e operacioneve efikase dhe efektive si edhe në përmirësimin e performancës në të gjitha fazat e prokurimit;

//shp.al/wp-content/uploads/2018/11/imazh.jpg
 • Evidentimi i Proçedurave të Shpallura ne Sistemin e Prokurimit Publik
 • Analizimi i Dokumenteve të Tenderit
 • Përgatitja e Dokumentacionin dhe kryerja e Aplikimit në një Proçedure Prokurimi
 • Ndjekja e proçesit ankimues pranë Autoritetit Kontraktor, Komisionit të Prokurimit Publik dhe Gjykatës
 • Vlerësimi i çështjeve të tjera që lidhen me Prokurimet Publike

Shehu and Partners

Qëllimi i Firmës është një; të bëhemi pikë referimi për shërbimet më të mira të konsulencës në Shqipëri.

Na kontaktoni

Tweets

 • Shehu and Partners
  Per koleget dhe te interesuarit nje info mbi levizjen e lire ne zonen Schengen https://t.co/9vG1hajCzy Qershor 17, 2019 7:45 pm
 • Shehu and Partners
  Reforma ne Drejtesi. E domosdoshme, e paevitueshme por e ngadalte. https://t.co/QhnLzzcAiv Maj 26, 2019 11:50 am