Taksa dhe Tatime


Shehu & Partners ofron shërbime cilësore në fushën e kontabilitetit dhe këshillimit tatimor. Expertët tanë kontabilistë, falë eksperiencës së tyre shumëvjecare dhe aftësive analitike, garantojnë shërbime gjithpërfshirëse në ndjekjen e praktikave tatimore dhe financiare, si edhe në mbarëvajtjen e marrëdhënjeve positive me autoritetet tatimore. Duke marrë parasysh impaktin që detyrimet tatimore,  mund të kenë në fitimin e nje shoqërie, ne ndërtojmë strategjinë më të përshtatshme për të garantuar taksim te drejte. Nëpërmjet keshillimit dhe përfaqësimit që firma kryen për klientët e saj ndërtohet skema më efikase për shlyerjen e taksave dhe tatimeve vendore, akcizave dhe tarifave doganore, si edhe shmangien e tatimit të tepërt të dyfishtë. 

//shp.al/wp-content/uploads/2018/11/clickntax-online-tax-return-1.png

Shehu & Partners beson se zgjidhja më e mire e një problemi  është parandalimi I tij, për këtë arsye, stafi jonë angazhohet në ndjekjen e përditësimeve të legjislacionit tatimor dhe doganor. Firma ka një eksperiencë të gjatë në përfaqësimin në rrugë administrative dhe gjyqësore si edhe në keshillimin e klientëve tanë në rritjen e performancës financiare duke ofruar shërbime fushat e mëposhtme :

 • Planifikimi Financiar
 • Taksimi i drejte dhe perllogaritja e detyrimeve fiskale:
  • TVSH
  • Tatim Fitim
  • Tatim në Burim
  • Tatim mbi të Ardhurat Personale
  • Kontributet e Sigurimeve Shoqërore & Shëndetësore
  • Akcizat
  • Tarifa & Taksa Vendore (Taksë Tabele, Pastrimi, Gjelbërimi,Infrastruktura Shkollore)
 • Keshillimi mbi Veprimtarine Tregtare(start-up dhe inisjativat e reja)

Shehu and Partners

Qëllimi i Firmës është një; të bëhemi pikë referimi për shërbimet më të mira të konsulencës në Shqipëri.

Na kontaktoni

Tweets

 • Shehu and Partners
  👏🏻👏🏻👏🏻nje dite e madhe per Shqiperine, per te dyten here me histori por kete here ne vullnet te plote instaluam diktaturen. 17 Maj, 2020 10:42 pm
 • Shehu and Partners
  Ne kete shkrim synojme tju japim nje panorame te qarte se cilat jane zgjidhjet qe ofron Qeveria, ne raport me zgjid… https://t.co/6Gm1yVw32x 16 Maj, 2020 4:51 am