Tregtia Ndërkombëtare / Doganat

   

Avokatët tanë asistojnë kompanitë vëndase dhe të huaja gjatë procedurave të importit, eksportit, tranzitimit dhe aplikimit e regjimeve të ndryshme doganore. Disa prej çështjeve në të cilat ne japim këshillime përfshijnë:

  • Krijimin dhe zhvillimin e Konsorciumeve,
  • Sipërmarrja ndërtimore dhe Joint–Venture,
  • Investimet,
  • Prokurimet,
  • Liçencat dhe Lejet në fushën e Infrastrukturës.

REZERVO NJË TAKIM

    NA KONTAKTONI

    NA GJENI KËTU