Transporti

   
transportation

Disa prej çështjeve te cilat Shehu & Partners menaxhon janë edhe transporti publik dhe privat. Sektori i transportit publik normohet nga rregulla të forta liçencimi, për të cilat kërkohet njohje specifike te legjislacionit, hartim të planeve të investimeve në nënsektorë të transportit dhe marrëdhënie e qëndrueshme me insititucionet përgjegjëse për licencimin e operatorëve.

Anëtarët e firmës kanë përvojë disa vjeçare në përgatitjen e projekteve, hartimin e planeve të investimeve dhe liçencimin e operatorëve publikë dhe privatë në fushën e transportit, zgjidhjen e mosmarrëveshjeve administrative dhe gjyqësore në lidhje me proçedurat e shpronësimeve publike, kjo dhe falë njohjes së legjislacionit, rregulloreve administrative dhe proçedurave ligjore të shpronësimit në Shqipëri.

REZERVO NJË TAKIM

    NA KONTAKTONI

    Welcome

    info@shp.al

    NA GJENI KËTU