Prokurimet Publike

   
public-procurement

Shehu & Partners ofron shërbime të prokurimit publik dhe garanton një përgatitje dhe zbatim të lartë profilizuar në të gjitha fazat e prokurimit publik. Stafi jonë do t’ju ndihmojë në realizimin e operacioneve efikase dhe efektive si edhe në përmirësimin e performancës në të gjitha fazat e prokurimit:

  • Evidentimi i Proçedurave të Shpallura ne Sistemin e Prokurimit Publik.
  • Analizimi i Dokumenteve të Tenderit.
  • Përgatitja e Dokumentacionin dhe kryerja e Aplikimit në një Proçedure Prokurimi.
  • Ndjekja e proçesit ankimues pranë Autoritetit Kontraktor, Komisionit të Prokurimit Publik dhe Gjykatës.
  • Vlerësimi i çështjeve të tjera që lidhen me Prokurimet Publike.

REZERVO NJË TAKIM

    NA KONTAKTONI

    NA GJENI KËTU