Pasuri të Paluajtshme

   
real-estate

Ne ofrojmë një gamë të gjërë shërbimesh për klientët tanë në tregun e pasurive të paluajtshme dhe infrastrukturës. Ekspertët tanë të pasurive të paluajtshme kanë një eksperiencë të posaçme në çështjet e pronësisë.

Kombinimi unik i një ekspertize në fushën e financë-kontabilitetit dhe të drejtës së pronësisë nga profesionistët tanë, i bën ata që të kryejnë një parapërgatitje dhe draftim të saktë të dhënash duke parashtruar kështu opinione dhe këshilla të sakta në fazën e vendimmarrjes para dhe pas kryerjes së transaksioneve.

Në sherbimet tona të këshillimin në fushën e pasurive të paluajtshme përfshihen:

 • Due Diligence,
 • Vlerësim i Pasurive të Paluajtshme,
 • Këshillim mbi Fushat e Investimit,
 • Ndjekja e të gjitha procedurave të shpronësimeve publike dhe private,
 • Këshillim mbi Transaksionet,
 • Menaxhim dhe Optimizim i Aseteve të Pronës,
 • Këshillim mbi Financim dhe Kredimarrje,
 • Hartimi dhe negocimi i marrëveshjeve të cilat kanë për objekt pasuritë e paluajtshme,
 • Përfaqësim Gjyqësor përpara gjykatave të të gjitha niveleve,
 • Ndjekja e procedurave pranë Agjencisë së Trajtimit të Pronave,
 • Regjistrimi dhe përgatitja e dokumentacionit për regjistrimin e pasurive të paluajtshme pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës.

Pavarësisht nivelit të investimit, numrit të punonjësve dhe nevojave të biznesit tuaj, eksperienca dhe qasja jonë në dhënien e perparësise te nevojat e klientit siguron një përfaqësim dinjitoz dhe të suksesshëm.

REZERVO NJË TAKIM

  NA KONTAKTONI

  NA GJENI KËTU