Mjedisi

   
environment

Me një ekip ekspertësh të specializuar në fushën e ligjit mjedisor, Shehu & Partners është partneri kryesor i bizneseve të cilët ndikojnë në mjedis nëpërmjet veprimtarisë së tyre. Portofili i klientëve tanë përfshin biznese elitare që operojnë në sektorin e hidrokarbureve, termocentraleve dhe hidrocentraleve.

Ne asistojmë klientët në procedurat ligjore pajisjes me leje mjedisore dhe përfaqësojmë në procedurat administrative dhe gjyqësore në të cilat ata janë palë për shkak të mosmarrëveshjeve të lindura në bazë të legjislacionit mjedisor.

Ofrojmë përfaqësim ligjor përpara Agjensisë Kombëtare të Mjedisit, Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit dhe Gjykatës.

REZERVO NJË TAKIM

    NA KONTAKTONI

    NA GJENI KËTU