Kontrata dhe Marrëveshje Tregtare

   
contract

Shehu & Partners ka një profil të lartë në draftimin dhe negocimin e marrëveshjeve në transaksione të ndryshme biznesi, vendase dhe ndërkombëtare. Marrëveshjet e draftuara dhe të negociuara nga Firma kanë rezultuar të suksesshme dhe me një profil të lartë përfitimi.

Ne jemi ekspertë në ofrimin e konsulencës për bashkimin dhe shndërrimin e kompanive, shitjen dhe blerjen e mallrave dhe shërbimeve, kontratave tregtare dhe mbrojtjen e të dhënave tregtare, etj.

Të vetëdijshëm për rëndësinë që ka për klientët tanë çdo lloj marrëveshje tregtare nga më e zakonshmja deri tek ato më komplekset, avokatët e zyrës në bashkëpunim me ekspertë bashkëpunëtorë të Firmës analizojnë dhe trajtojnë jo vetëm elementët e kontratave por në tërësi  marrëdhënien juridike dhe natyrën e biznesit, për të shmangur çdo risk të mundshëm dhe mbrojtur maksimalisht klientët tanë.

Ne ofrojmë konsulencë ligjore dhe përfaqësim për realizimin e marrëveshjeve të ndryshme tregtare në fusha të tilla si:

 • Industria Ushqimore dhe Tregtia,
 • Tregtia Ndërkombët,
 • Pasuritë e Paluajtshme dhe Ndërtimi,
 • Transporti,
 • Bankë dhe Financë,
 • Teknologji Informacioni dhe Telekomunikacioni,
 • Prokurimet Publike,
 • Prodhimi Industrial,
 • Turizmi,
 • Energjia dhe Mjedisi, etj.

Ne jemi ekspertë në ofrimin e konsulencës për bashkimin dhe shndërrimin e shoqërive tregtare dhe çdo lloj marrëveshje që diktohet nga legjislacioni tregtar.

REZERVO NJË TAKIM

  NA KONTAKTONI

  NA GJENI KËTU