Infrastruktura dhe Ndërtimi

   
062718091221

Avokatët e firmës kanë një eksperiencë të gjatë në trajtimin e çështjeve ligjore që lidhen me sektorin e infrastrukturës. Disa prej çështjeve në të cilat ne japim këshillime përfshijnë:

  • Krijimin dhe zhvillimin e Konsorciumeve,
  • Sipërmarrja ndërtimore & Joint – Venture,
  • Investimet,
  • Prokurimet,
  • Konçesionet,
  • Liçencat dhe Lejet në fushën e Infrastrukturës.

REZERVO NJË TAKIM

    NA KONTAKTONI

    NA GJENI KËTU