Biznesi dhe Korporata

   
corporate

Ekipet tona të avokatëve qëndrojnë krahë për krahë klientëve, duke i përfaqësuar dhe këshilluar ata në çdo aspekt të veprimtarisë tregtarë, nga momenti i krijimit deri në fazën e shndërrimit, përthithjes, bashkimit, likuidimit apo falimentimit. Faktori ndërkombëtar është gjithmonë i pranishëm në firmën tonë. Ne jemi aktiv në këshillimin e bizneseve për transaksionet ndërkufitare si dhe këshillimin mbi marrëdhëniet vendore dhe ndërkombëtare me furnitorët, klientët dhe shpërndarësit. Praktikat tona përfshijnë, themelimin dhe regjistrimin e shoqërive të reja si dhe zyrat e përfaqësimit apo degët e shoqërive të huaja, këshillimin dhe përfaqësimin për çdo procedurë dhe praktikë që diktohet nga legjislacioni tregtar.

REZERVO NJË TAKIM

    NA KONTAKTONI

    NA GJENI KËTU