Av. Arnold Neziri

Arnold Neziri, i lindur në vitin 1983, është diplomuar për Drejtësi në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës në vitin 2006. Z. Neziri ka një eksperiencë të pasur profesionale në administratën publike, ku ka ushtruar funksione të rëndësishme në institucione si: Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Agjensia e Trajtimit të Pronës, dhe Prefekti i Qarkut Tiranë.

Av. Neziri është një avokat i licensuar me një eksperiencë 11 vjeçare dhe anëtar i Dhomës së Avokatisë Tiranë. Si ish anëtar i Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, ai është specializuar në cështjet ligjore civile, në të drejtën e pronësisë, të drejtën tregtare, të drejtën administrative, pasuritë e paluajtshme, të drejtën e punës si dhe marrëveshjet dhe kontratat. Përvec administratës shtetërore av. Neziri ka experience të gjërë edhe në kompani private ku ai ka punuar, përvojë e cila e ka bërë atë një ekspert në fushën e të drejtës së biznesit. Aktualisht është duke përfunduar studimet master për administrim biznes. Ai njeh gjuhën angleze dhe italiane.

Përfaqësimi gjyqësor

85%

Pasuritë e paluajtshme dhe e drejta e pronësisë

90%

Mosmarrëveshjet juridiko-administrative

60%

E drejta e punës

95%

Kontrata dhe marrëveshje tregtare

80%

Shehu and Partners

Qëllimi i Firmës është një; të bëhemi pikë referimi për shërbimet më të mira të konsulencës në Shqipëri.

Na kontaktoni

Tweets

  • Shehu and Partners
    Per koleget dhe te interesuarit nje info mbi levizjen e lire ne zonen Schengen https://t.co/9vG1hajCzy Qershor 17, 2019 7:45 pm
  • Shehu and Partners
    Reforma ne Drejtesi. E domosdoshme, e paevitueshme por e ngadalte. https://t.co/QhnLzzcAiv Maj 26, 2019 11:50 am