Av. Isuf Shehu

Isuf Shehu, i lindur në vitin 1981, është diplomuar për Drejtësi në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Ai është avokat i liçensuar, anëtar i Dhomës së Avokatisë Tiranë dhe ushtron profesionin e avokatisë prej më shumë se 15 vitesh. Av. Shehu është vlerësuar për seriozitetin dhe profesionalizmin e tij nga profesionistët dhe përfituesit në komunitetin e avokatisë. Eskpertiza e tij në fushën ligjore përfshin të drejtën e pronësisë, të drejtën tregtare dhe të drejtën publike.

Av. Isuf Shehu e ka pasuruar përvojën profesionale në fushën e së drejtës edhe nëpërmjet eksperiencës së tij në administratën publike. Konkretisht, ai ka ushtruar funksionin e Nën Kryetarit të Bashkisë Tiranë dhe të Drejtorit të Përgjithshëm të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Gjatë kësaj përvoje ai është shquar për aftësi të shkëlqyera analitike dhe të zgjidhjes së problematikave. Ai zotëron në mënyrë të shkëlqyer gjuhën angleze dhe italiane.

Procedimi penal

92%

Përfaqësimi gjyqësor

97%

E drejta e shoqërive tregtare

84%

Pasuritë e paluajtshme dhe e drejta e pronësisë

93%

Kontrata dhe marrëveshje tregtare

92%

Shehu and Partners

Qëllimi i Firmës është një; të bëhemi pikë referimi për shërbimet më të mira të konsulencës në Shqipëri.

Na kontaktoni

Tweets

  • Shehu and Partners
    Per koleget dhe te interesuarit nje info mbi levizjen e lire ne zonen Schengen https://t.co/9vG1hajCzy Qershor 17, 2019 7:45 pm
  • Shehu and Partners
    Reforma ne Drejtesi. E domosdoshme, e paevitueshme por e ngadalte. https://t.co/QhnLzzcAiv Maj 26, 2019 11:50 am