Av. Klaida Muçaj

Klaida Mucaj e lindur në vitin 1993, është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Ka
përfunduar studimet në vitin 2016 si studente ekselente. Ajo është licencuar në vitin 2018 si
avokate në Dhomën e Avokatisë së Shqipërisë. Bashkuar në stafin e Shehu & Partners që prej fillim
vitit 2017.

Klaida Mucaj drejton organizatën jofitimprurëse “VISUM” që nga viti 2012, duke përfaqësuar dhe
mbrojtur të drejtat e personave me aftësi të kufizuar. Fokusi i saj në fushën e së drejtës janë
prokurimet publike, çështjet e së drejtës kontraktore, tregtare, civile dhe organizatave
jofitimprurëse.

Perfaqesim gjyqësor

85%

Prokurimet Publike

90%

E drejta e Organizatave Jofitimprurëse

60%

Kontratat

95%

E drejta e shoqërive tregtare

80%

Shehu and Partners

Qëllimi i Firmës është një; të bëhemi pikë referimi për shërbimet më të mira të konsulencës në Shqipëri.

Na kontaktoni

Tweets

  • Shehu and Partners
    Per koleget dhe te interesuarit nje info mbi levizjen e lire ne zonen Schengen https://t.co/9vG1hajCzy Qershor 17, 2019 7:45 pm
  • Shehu and Partners
    Reforma ne Drejtesi. E domosdoshme, e paevitueshme por e ngadalte. https://t.co/QhnLzzcAiv Maj 26, 2019 11:50 am