Av. Klaida Mucaj

Avokat për Marrëdhëniet e Punes dhe Prokurimet

Rreth

Klaida Mucaj e lindur në vitin 1993, është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Ka përfunduar studimet në vitin 2016 si studente ekselente. Ajo është licencuar në vitin 2018 si avokate në Dhomën e Avokatisë së Shqipërisë. Bashkuar në stafin e Shehu & Partners që prej fillim vitit 2017.

Edukimi

  • Master i Nivelit të Dytë në Shkencat Civile (Master i Drejtësisë), Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
  • LLM, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

“Law protects everyone who has a good lawyer.”

Fushat e Ekspertizës

Klaida Mucaj drejton organizatën jofitimprurëse “VISUM” që nga viti 2012, duke përfaqësuar dhe mbrojtur të drejtat e personave me aftësi të kufizuar. Fokusi i saj në fushën e së drejtës janë prokurimet publike, çështjet e së drejtës kontraktore, tregtare, civile dhe organizatave jofitimprurëse.

Aftësitë e Avokatit

KONTRATAT 95%
PROKURIMET PUBLIKE 90%
E DREJTA E SHOQËRIVE TREGTARE 80%
E DREJTA E ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE 60%