Av. Isuf Shehu

Partner Themelues

Rreth

Isuf Shehu, i lindur në vitin 1981, është diplomuar për Drejtësi në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Ai është avokat i liçensuar, anëtar i Dhomës së Avokatisë Tiranë dhe ushtron profesionin e avokatisë prej më shumë se 15 vitesh. Av. Shehu është vlerësuar për seriozitetin dhe profesionalizmin e tij nga profesionistët dhe përfituesit në komunitetin e avokatisë. Eskpertiza e tij në fushën ligjore përfshin të drejtën e pronësisë, të drejtën tregtare dhe të drejtën publike

Edukimi

  • Certifikata e Arritjeve, Shkenca Politike
  • LLM, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

Lidershipi, Anëtarësimi & Honorare

  • Licencë për Ushtrim të Avokatisë, Dhoma Kombëtare e Avokatisë së Shqipërisë

“People do not win, people fights. Lawyers do.”

Fushat e Ekspertizës

Av. Isuf Shehu e ka pasuruar përvojën profesionale në fushën e së drejtës edhe nëpërmjet eksperiencës së tij në administratën publike. Konkretisht, ai ka ushtruar funksionin e Nën Kryetarit të Bashkisë Tiranë dhe të Drejtorit të Përgjithshëm të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Gjatë kësaj përvoje ai është shquar për aftësi të shkëlqyera analitike dhe të zgjidhjes së problematikave. Ai zotëron në mënyrë të shkëlqyer gjuhën angleze dhe italiane

Aftësitë e Avokatit

PËRFAQËSIMI GJYQËSOR 97%
PASURITË E PALUAJTSHME DHE E DREJTA E PRONËSISË 93%
KONTRATA DHE MARRËVESHJE TREGTARE 92%
PROCEDIMI PENAL 92%
E DREJTA E SHOQËRIVE TREGTARE 84%