Av. Ermal Ziu

Avokat për Migracionin dhe Çështjet Familjare

Rreth

Av. Ermal Ziu është avokat i liçensuar, anëtar i Firmës Ligjore “Shehu & Partners”. Në vitin 2004 përfundoi studimet e larta pranë Akademisë së Policisë “Arben Zylyftari”, Tiranë duke marrë titullin “Oficer i Lartë i Policisë së Shtetit’. Në vitin 2010 ai ka përfunduar edhe studimet e larta për Drejtësi pranë Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, duke marre titullin ‘”jurist”

Edukimi

  • LLM, Ismail Qemali, Universiteti i Vlorës
  • Oficer i Lartë i Policisë së Shtetit, Akademia e Policisë "Arben Zylyftari", Tiranë

Lidershipi, Anëtarësimi & Honorare

  • Certifikata "Hetimi i krimeve financiare dhe evazioni fiskal", Akademia e Policisë e Republikës Arabe të Egjiptit
  • Certifikata "Hetimi i krimeve kundër personit dhe pronës", Akademia e Policisë e Republikës Arabe të Egjiptit
  • Certifikata "Hetimi i krimeve shpërthyese dhe skenave të krimit me substanca kimike", Akademia e Policisë e Republikës Arabe të Egjiptit

Prej vitit 2004 e deri në vitin 2014 ka mbajtur detyra ekzekutive dhe drejtuese në Policinë e Shtetit, pranë Drejtorive të Policisë në Qarqe të Ndryshme. Në vitin 2014 ai emerohet si Specialist Drejtimi për Investigimin dhe Hetimin për pjesën Jugore të Shqipërisë pranë Drejtorisë së Përgjithshme për Shërbimin e Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave në Ministrinë e Punëve të Brendshme.

Fushat e Ekspertizës

Z. Ziu ka ndjekur disa trajnime të çertifikuara si “Hetimi i krimeve financiare dhe evazioni fiskal”, “Hetimi i krimeve kundër personit dhe pronës”, “Investigimi i krimeve me eksploziv dhe skenat e krimeve me substanca kimike” pranë Akademisë së Policisë së Republikës Arabe të Egjiptit. Ai ka njohuri të mira të gjuhës angleze dhe asaj italiane.

Aftësitë e Avokatit

PROCEDIM PENAL 80%
PËRFAQËSIM GJYQËSOR 80%