Ass. Av. Elsa Hidri

Rreth

Elsa Hidri ka lindur në 1998, në Tiranë dhe ka mbaruar Bachelor në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Ajo ka mbaruar studimet me rezultate të larta dhe aktualisht po studion për të drejtën civile, Master Shkencor Civil, në Universitetin e Tiranës.

Edukimi

  • Master Shkencor Civil, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
  • Bachelor, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

“The more you seat in practice, the less you bleed in battle.”

Fushat e Ekspertizës

Asist. Avokat Elsa Hidri ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme në çështjet ligjore me  në fokus tema të ndryshme të çështjeve aktuale të prekshme. Gjithashtu ka patur pjesëmarrje aktive në organizata të përqendruara tek target-grupi rinor, duke patur bashkëpunim dhe pjesëmarrje në konkurse dhe aktivitete të tjera. Ass.Av. Hidri ka punuar që nga viti 2017 si asistente në firma ligjore, ndërsa njëkohësisht po kryente me sukses studimet.