Procedimi Penal

Në pesëvjeçarin e fundit, firma ka shkëlqyer në përfaqesimin e klientëve të saj në çështjet penale.
View Practice Detail

Infrastruktura dhe Ndërtimi

Avokatët e firmës kanë një eksperiencë të gjatë në trajtimin e çështjeve ligjore që lidhen me sektorin e infrastrukturës.
View Practice Detail

Transporti

Disa prej çështjeve te cilat Shehu & Partners menaxhon janë edhe transporti publik dhe privat.
View Practice Detail

Lëvizja e Lirë dhe Migracioni

Firma jonë disponon aftësitë dhe eksperiencën e duhur në cështjet e juridiksionit vendas dhe të huaj. Ne vazhdimisht ndihmojmë klientët tanë për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me ligjet për emigracionin dhe ligjin “Për të huajt”.
View Practice Detail

Tregtia Ndërkombëtare / Doganat

Avokatët tanë asistojnë kompanitë vëndase dhe të huaja gjatë procedurave të importit, eksportit, tranzitimit dhe aplikimit e regjimeve të ndryshme doganore.
View Practice Detail

Pronësia Industriale dhe Intelektuale

Ne besojmë se marka e biznesit tuaj është po aq solide sa ekipi i ekspertëve të cilët mbulojnë aspektet ligjore të saj.
View Practice Detail

Kontrata dhe Marrëveshje Tregtare

Stafi ynë i kushton një vëmendje të lartë marrëdhënieve kontraktuale në të cilat klientët tanë bëhen palë, ndaj konsulenca jonë në këtë fushë është një kategori e veçantë e asistencës që ne ofrojmë.
View Practice Detail

Gjyqësori dhe Arbitrazhi

15 vite përvojë në përfaqësimin gjyqësor dhe mbi 100 praktika ligjore të trajtuara në vit janë dëshmi e besimit të madh të klienteve tanë tek ne.
View Practice Detail

Mjedisi

Me një ekip ekspertësh të specializuar në fushën e ligjit mjedisor, Shehu & Partners është partneri kryesor i bizneseve të cilët ndikojnë në mjedis nëpërmjet veprimtarisë së tyre.
View Practice Detail

Pasuri të Paluajtshme

Ne ofrojmë një tërësi shërbimesh gjithëpërfshirëse për klientët tanë që operojnë në tregun e pasurive të paluajtshme dhe infrastrukturës. Ekspertët tanë zotërojnë një përvojë unike në çështjet e pronësisë.
View Practice Detail

Taksa dhe Tatime

Tek Shehu & Partners do të gjeni zgjidhjen më adekuate për marrëdhëniet tuaja me organet tatimore. Ne ju garantojmë shërbime gjithëpërfshirëse në ndjekjen e procedurave tatimore.
View Practice Detail

Prokurimet Publike

Prokurimi publik është një fushë që kërkon njohuri të thella dhe përkushtim ndaj detajeve, prandaj ne kemi krijuar nje strukturë të posaçme për të.
View Practice Detail

Due Diligence

Përpara realizimit të transaksioneve të ndryshme të biznesit, ne i paraqesim klientëve tanë një raport due diligence të detajuar në lidhje me aspektet ligjore dhe financiare të këtyre transaksioneve.
View Practice Detail
corporate

Biznesi dhe Korporata

Ekipet tona të avokatëve qëndrojnë krahë për krahë klientëve, duke i përfaqësuar dhe këshilluar ata në çdo aspekt të veprimtarisë tregtarë, nga momenti i krijimit deri në fazën e shndërrimit, përthithjes, bashkimit, likuidimit apo falimentimit.
View Practice Detail
pharmaceutical

Farmaceutikë

Shehu & Partners ofron shërbime konsulence në fushën e farmaceutikës në Shqipëri dhe Kosovë. Ekipit tonë i janë bashkuar ekspertë dhe avokatë me njohuri në fushën e farmaceutikës, që ofrojnë konsulencë dhe përfaqësim për cështjet rregullatore dhe marketing si për medikamentet për përdorim human dhe shtazor.
View Practice Detail