“People do not win, people fights. Lawyers do.”

Av. Isuf Shehu

Partner Themelues

“I’m a lawyer. I go for due process; I go for fairness and equity- these values mean a lot to me.”

Av. Arnold Neziri

Avokat për Çështje Administrative dhe Biznesi

“The opening of a School means closing a Prison.”

Av. Oltion Vathaj

Avokat për Çështje Penale

Av. Ermal Ziu

Avokat për Migracionin dhe Çështjet Familjare

“Law protects everyone who has a good lawyer.”

Av. Klaida Mucaj

Avokat për Marrëdhëniet e Punes dhe Prokurimet

"The more you seat in practice, the less you bleed in battle."