KUSH JEMI NE

Profesional dhe të kualifikuar

Filloi si një ide dhe u manifestua në realitet! Firma jone ka evoluar nga një zyrë ligjore në një firmë konsulence që sjell nën një çati ekspertë nga fushat e ndryshme të ligjit, prokurimeve, financës dhe kontabilitetit, pasurive të paluajtshme, menaxhimit dhe teknologjisë së informacionit.

KONSULENCË FALAS

Mos hezitoni të pyesni

Bazuar ne ekspertizën tonë shumëvjeçare ne ju ndihmojmë te gjeni zgjidhje te problemeve tuaja.

FUSHAT E PRAKTIKËS

Një traditë ekselente në ofrimin e konsulencës dhe shërbimeve ligjore
criminal-defence-icon

PROCEDIMI PENAL

Në pesëvjeçarin e fundit, firma ka shkëlqyer në përfaqësimin e klientëve të saj në çeshtjet penale.

infrastructure-construction-icon

INFRASTRUKTURA DHE NDËRTIMI

Avokatët e firmës kanë një eksperiencë të gjatë në trajtimin e çështjeve ligjore që lidhen me sektorin e infrastrukturës.

free-movement-immigration-icon

LËVIZJA E LIRË DHE MIGRACIONI

Firma jonë disponon aftësitë dhe eksperiencën e duhur në cështjet e juridiksionit vendas dhe të huaj. Ne vazhdimisht ndihmojmë klientët tanë për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me ligjet për emigracionin dhe ligjin “Për të huajt”.

TRANSPORTI

Disa prej çështjeve te cilat Shehu & Partners menaxhon janë edhe transporti publik dhe privat.

GJYQËSORI DHE ARBITRAZHI

15 vite përvojë në përfaqësimin gjyqësor dhe mbi 100 praktika ligjore të trajtuara në vit janë dëshmi e besimit të madh të klienteve tanë tek ne.

KONTRATA DHE MARRËVESHJE TREGTARE

Stafi ynë i kushton një vëmendje të lartë marrëdhënieve kontraktuale në të cilat klientët tanë bëhen palë, ndaj konsulenca jonë në këtë fushë është një kategori e veçantë e asistencës që ne ofrojmë.

PROKURIMET PUBLIKE

Prokurimi publik është një fushë që kërkon njohuri të thella dhe përkushtim ndaj detajeve, prandaj ne kemi krijuar nje strukturë të posaçme për të.

DUE DILIGENCE

Përpara realizimit të transaksioneve të ndryshme të biznesit, ne i paraqesim klientëve tanë një raport due diligence të detajuar në lidhje me aspektet ligjore dhe financiare të këtyre transaksioneve.

PASURI TË PALUAJTSHME

Ne ofrojmë një tërësi shërbimesh gjithëpërfshirëse për klientët tanë që operojnë në tregun e pasurive të paluajtshme dhe infrastrukturës. Ekspertët tanë zotërojnë një përvojë unike në çështjet e pronësisë.

Ekipi i Besuar

NJERËZIT TANË

Tek Shehu & Partners, ne besojmë se aftësia jonë për të punuar në nivelin më të lartë të profesionit tonë garantohet duke ndërtuar një ekip avokatësh që janë ekspertë në fusha të ndryshme të ligjit; pasurore, penale dhe administrative.

Shiko

PUBLIKIMET E FUNDIT

Me një njohje të gjerë kombëtare dhe rajonale, tek webi i Shehu & Partners do të informoheni mbi aktualitetin dhe ligjin, gjithashtu do te gjeni opinionet e ekspertëve tanë mbi çështje që kanë rëndësi aktuale.

Fasoneritë punojnë ndërsa Gjyqësori pezullohet

Nga: Avokat Isuf Shehu Për të tretën herë Këshilli Lartë Gjyqësor vendosi më datë 6 Prill pa asnjë hezitim të pezullojë plotësisht veprimtarinë e të gjitha Gjykatave të të gjitha niveleve në të gjithë...

Shiko

AZHURNIMET LIGJORE

Gjeni ndryshimet e fundit në tablon ligjore që potencialisht ndikojnë në biznesin tuaj. Nga ndryshimet në legjislacion dhe praktikën gjyqësore te reformat rregullatore, tek Shehu & Partners ne jemi në gjendje t’ju mbështesim për të gjitha zhvillimet ligjore.

NDRYSHIME TË RËNDËSISHME NË KODIN E PROCEDURËS PENALE

Maj 2021

Ligji nr. 41/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995, “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Ligji nr. 41/2021 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 71, datë 14.05.2021, dhe hyn në fuqi në datën 30.05.2021.

SHTYHET AFATI I DEKLARATËS INDIVIDUALE VJETORE TË TË ARDHURAVE

Maj 2021

Akti Normativ për një shtesë në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar.

Këshilli i Ministrave ka miratuar në datën 05.05.2021 shtyrjen e afatit të plotësimit dhe dorëzimit të deklaratës individuale vjetore të të ardhurave deri në datën 30 Qershor 2021. Akti hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Mbrojtje e mire dhe efikase

AFTËSITË TONA

KONTRATA 95%
E DREJTA E PRONËS 89%
TAKSA DHE KONTABILITET 85%
PËRFAQËSIM NË GJYQ/ARBITRAZH 83%

Ata na besojnë

KLIENTËT TANË

Klientët tanë kërkojnë efikasitet dhe siguri, ne u japim pikërisht këto që kërkojnë, dhe mbi të gjitha jemi kosto-efektivë.