KUSH JEMI NE

Profesional dhe të kualifikuar

Filloi si një ide dhe u manifestua në realitet! Firma jone ka evoluar nga një zyrë ligjore në një firmë konsulence që sjell nën një çati ekspertë nga fushat e ndryshme të ligjit, prokurimeve, financës dhe kontabilitetit, pasurive të paluajtshme, menaxhimit dhe teknologjisë së informacionit.

KONSULENCË FALAS

Mos hezitoni të pyesni

Bazuar ne ekspertizën tonë shumëvjeçare ne ju ndihmojmë te gjeni zgjidhje te problemeve tuaja.

FUSHAT E PRAKTIKËS

Një traditë ekselente në ofrimin e konsulencës dhe shërbimeve ligjore
criminal-defence-icon

PROCEDIMI PENAL

Në pesëvjeçarin e fundit, firma ka shkëlqyer në përfaqësimin e klientëve të saj në çeshtjet penale.

infrastructure-construction-icon

INFRASTRUKTURA DHE NDËRTIMI

Avokatët e firmës kanë një eksperiencë të gjatë në trajtimin e çështjeve ligjore që lidhen me sektorin e infrastrukturës.

free-movement-immigration-icon

LËVIZJA E LIRË DHE MIGRACIONI

Firma jonë disponon aftësitë dhe eksperiencën e duhur në cështjet e juridiksionit vendas dhe të huaj. Ne vazhdimisht ndihmojmë klientët tanë për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me ligjet për emigracionin dhe ligjin “Për të huajt”.

TRANSPORTI

Disa prej çështjeve te cilat Shehu & Partners menaxhon janë edhe transporti publik dhe privat.

GJYQËSORI DHE ARBITRAZHI

15 vite përvojë në përfaqësimin gjyqësor dhe mbi 100 praktika ligjore të trajtuara në vit janë dëshmi e besimit të madh të klienteve tanë tek ne.

KONTRATA DHE MARRËVESHJE TREGTARE

Stafi ynë i kushton një vëmendje të lartë marrëdhënieve kontraktuale në të cilat klientët tanë bëhen palë, ndaj konsulenca jonë në këtë fushë është një kategori e veçantë e asistencës që ne ofrojmë.

PROKURIMET PUBLIKE

Prokurimi publik është një fushë që kërkon njohuri të thella dhe përkushtim ndaj detajeve, prandaj ne kemi krijuar nje strukturë të posaçme për të.

DUE DILIGENCE

Përpara realizimit të transaksioneve të ndryshme të biznesit, ne i paraqesim klientëve tanë një raport due diligence të detajuar në lidhje me aspektet ligjore dhe financiare të këtyre transaksioneve.

PASURI TË PALUAJTSHME

Ne ofrojmë një tërësi shërbimesh gjithëpërfshirëse për klientët tanë që operojnë në tregun e pasurive të paluajtshme dhe infrastrukturës. Ekspertët tanë zotërojnë një përvojë unike në çështjet e pronësisë.

Shiko

PUBLIKIMET E FUNDIT

Me një njohje të gjerë kombëtare dhe rajonale, tek webi i Shehu & Partners do të informoheni mbi aktualitetin dhe ligjin, gjithashtu do te gjeni opinionet e ekspertëve tanë mbi çështje që kanë rëndësi aktuale.

A ka “një shkak” lufta në Ukrainë?

Përgatitja ideologjike e shoqërisë ruse për një konflikt me Ukrainën ka nisur të paktën që nga viti 2014, me propagandën e Kremlinit që e portretizonte Ukrainën si një shtet pro-fashist, neo-nazist. M...

Shiko

AZHURNIMET LIGJORE

Gjeni ndryshimet e fundit në tablon ligjore që potencialisht ndikojnë në biznesin tuaj. Nga ndryshimet në legjislacion dhe praktikën gjyqësore te reformat rregullatore, tek Shehu & Partners ne jemi në gjendje t’ju mbështesim për të gjitha zhvillimet ligjore.

MIRATOHET FORMA DHE PËRMBAJTJA E LEJEVE TË QËNDRIMIT PËR TË HUAJT

Korrik 2022

Këshilli i Ministrave me vendimin Nr. 450, datë 29.06.2022 miratoi formën dhe përmbajtjen e lejeve të qëndrimit për të huajt.

KËSHILLI MINISTRAVE URDHËRON ADMINISTRATËN TË HEQË DORË NGA REKURSET E DEPOZITUARA NË GJYKATËN E LARTË ME NATYRË CIVILE DHE ADMINISTRATIVE

Qershor 2022

Udhëzimi nr. 1 datë 26.05.2022 i Këshilit të Ministrave për heqjen dorë ka të bëjë jo vetëm me  administratën shtetërore, por edhe me shoqëritë tregtare me kapital shtetëror, aty ku shteti ka mbi 50 përqind të aksioneve, apo të kuotave.

Mbrojtje e mire dhe efikase

AFTËSITË TONA

KONTRATA 95%
E DREJTA E PRONËS 89%
TAKSA DHE KONTABILITET 85%
PËRFAQËSIM NË GJYQ/ARBITRAZH 83%

Ata na besojnë

KLIENTËT TANË

Klientët tanë kërkojnë efikasitet dhe siguri, ne u japim pikërisht këto që kërkojnë, dhe mbi të gjitha jemi kosto-efektivë.