Provat Atipike në Procesin Civil

Nga: Avokat Isuf Shehu, Avokat Xhulio Doku Procesi i të provuarit të fakteve juridike mbi të cilat një palë bazon pretendimet e saj në një proces gjyqësor civil konsiderohet si thelbi i këtij proce...