trademark

Marka e biznesit tuaj, rëndësia e regjistrimit të saj

Nga: Avokat Xhulio Doko Sipas të dhënave dhe analizave më të përditësuara në lidhje me fakorët që ndikojnë në luhatjen e sjelljes konsumatore, është vërtetuar se Marka Tregtare (brand-i) i një bi...