Procedimi Penal

Ne pesevjecarin e fundit, firma ka shkelqyer ne perfaqesimin e klienteve te saj ne ceshtjet penale.

Infrastruktura & Ndërtimi

Avokatët e firmës kanë një eksperiencë të gjatë në trajtimin e çështjeve ligjore që lidhen me sektorin e infrastrukturës.

Transporti

Disa prej çështjeve te cilat Shehu & Partners menaxhon janë edhe transporti publik dhe privat.

Lëvizja e lirë dhe Emigracioni

Firma jonë disponon aftësitë dhe eksperiencën e duhur në cështjet e juridiksionit vendas dhe të huaj. Ne vazhdimisht ndihmojmë klientët tanë për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me ligjet për emigracionin dhe ligjin “Për të huajt”.

Pronësia industriale & Intelektuale

Ne besojmë se marka e biznesit tuaj është po aq solide sa ekipi i ekspertëve të cilët mbulojnë aspektet ligjore të saj.

Tregtia Ndërkombëtare / Doganat

Avokatët tanë asistojnë kompanitë vëndase dhe të huaja gjatë procedurave të importit, eksportit, tranzitimit dhe aplikimit e regjimeve të ndryshme doganore.

Mjedisi

Me një ekip ekspertësh të specializuar në fushën e ligjit mjedisor, Shehu & Partners është partneri kryesor i bizneseve të cilët ndikojnë në mjedis nëpërmjet veprimtarisë së tyre.

Kontrata dhe marrëveshje tregtare

Stafi ynë i kushton një vëmendje të lartë marrëdhënieve kontraktuale në të cilat klientët tanë bëhen palë, ndaj konsulenca jonë në këtë fushë është një kategori e veçantë e asistencës që ne ofrojmë.

Gjyqësori dhe Arbitrazhi

15 vite përvojë në përfaqësimin gjyqësor dhe mbi 100 praktika ligjore të trajtuara në vit janë dëshmi e besimit të madh të klienteve tanë tek ne.

Pasuri të Paluajtshme

Ne ofrojmë një tërësi shërbimesh gjithëpërfshirëse për klientët tanë që operojnë në tregun e pasurive të paluajtshme dhe infrastrukturës. Ekspertët tanë zotërojnë një përvojë unike në çështjet e pronësisë.

Shehu and Partners

Qëllimi i Firmës është një; të bëhemi pikë referimi për shërbimet më të mira të konsulencës në Shqipëri.

Na kontaktoni

Tweets

  • Shehu and Partners
    👏🏻👏🏻👏🏻nje dite e madhe per Shqiperine, per te dyten here me histori por kete here ne vullnet te plote instaluam diktaturen. 17 Maj, 2020 10:42 pm
  • Shehu and Partners
    Ne kete shkrim synojme tju japim nje panorame te qarte se cilat jane zgjidhjet qe ofron Qeveria, ne raport me zgjid… https://t.co/6Gm1yVw32x 16 Maj, 2020 4:51 am