Praktikat

Infrastruktura & Ndërtimi

Avokatët e firmës kanë një eksperiencë të gjatë në trajtimin e çështjeve ligjore që lidhen me sektorin e infrastrukturës.

Transporti

Disa prej çështjeve te cilat Shehu & Partners menaxhon janë edhe transporti publik dhe privat.

Lëvizja e lirë dhe Emigracioni

Firma jonë disponon aftësitë dhe eksperiencën e duhur në cështjet e juridiksionit vendas dhe të huaj. Ne vazhdimisht ndihmojmë klientët tanë për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me ligjet për emigracionin dhe ligjin “Për të huajt”.

Pronësia industriale & Intelektuale

Ne besojmë se marka e biznesit tuaj është po aq solide sa ekipi i ekspertëve të cilët mbulojnë aspektet ligjore të saj.

Tregtia Ndërkombëtare / Doganat

Avokatët tanë asistojnë kompanitë vëndase dhe të huaja gjatë procedurave të importit, eksportit, tranzitimit dhe aplikimit e regjimeve të ndryshme doganore.

Mjedisi

Me një ekip ekspertësh të specializuar në fushën e ligjit mjedisor, Shehu & Partners është partneri kryesor i bizneseve të cilët ndikojnë në mjedis nëpërmjet veprimtarisë së tyre.

Kontrata dhe marrëveshje tregtare

Stafi ynë i kushton një vëmendje të lartë marrëdhënieve kontraktuale në të cilat klientët tanë bëhen palë, ndaj konsulenca jonë në këtë fushë është një kategori e veçantë e asistencës që ne ofrojmë.

Gjyqësori dhe Arbitrazhi

15 vite përvojë në përfaqësimin gjyqësor dhe mbi 100 praktika ligjore të trajtuara në vit janë dëshmi e besimit të madh të klienteve tanë tek ne.

Pasuri të Paluajtshme

Ne ofrojmë një tërësi shërbimesh gjithëpërfshirëse për klientët tanë që operojnë në tregun e pasurive të paluajtshme dhe infrastrukturës. Ekspertët tanë zotërojnë një përvojë unike në çështjet e pronësisë.

Taksa dhe Tatime

Tek Shehu & Partners do të gjeni zgjidhjen më adekuate për marrëdhëniet tuaja me organet tatimore. Ne ju garantojmë shërbime gjithëpërfshirëse në ndjekjen e procedurave tatimore.

Shehu and Partners

Qëllimi i Firmës është një; të bëhemi pikë referimi për shërbimet më të mira të konsulencës në Shqipëri.

Na kontaktoni

Tweets

  • Shehu and Partners
    Per koleget dhe te interesuarit nje info mbi levizjen e lire ne zonen Schengen https://t.co/9vG1hajCzy Qershor 17, 2019 7:45 pm
  • Shehu and Partners
    Reforma ne Drejtesi. E domosdoshme, e paevitueshme por e ngadalte. https://t.co/QhnLzzcAiv Maj 26, 2019 11:50 am