Shërbimet Ligjore perkundrejt produkteve ligjore


Nga:
Avokat Isuf Shehu

Tek Shehu & Partners, prej disa vitesh kemi aplikuar dhe zbatuar procesin e transformimit të shërbimeve ligjore në produkte ligjore, një proces aspak i lehtë por që solli forcimin e marrëdhënieve dhe besimit me klientët tanë. Ky është një angazhim që e kemi marrë dhe për të cilin jemi krenarë. Shkaqet përse e ndërmorrëm, dallimet midis shërbimeve nga produktet ligjore dhe në tërësi si realizohet një proces i tillë transformimi do mundohemi ta  shpjegojmë në këtë artikull.

Industria e ligjit, nëse mund te quhet e tillë, prej kohësh është pjesë e industrise së shërbimeve dhe se studiot apo firmat avokatisë konsiderohen si ofrues shërbimesh. Kjo bën sens pasi vetë qëllimi i zyrave, studiove apo firmave të avokatisë është t’u shërbejnë klientëve të tyre. Një përcaktim i tillë misherohet edhe në nenin 4 te ligjit nr. 55/20118 “Për Profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë” ku përgjithësisht përcaktohen shërbimet e avokatisë. Në këto kushte, me të drejtë shtrohet pyetja a mundet që një firmë avokatie të shesë dhe ofrojë produkte ligjore apo avokatie, dhe ku qëndron rëndësia e tyre?

Nuk ka diskutim që midis shërbimeve dhe produketeve ka një diferencë dhe dalim të dukshëm. Produktet janë të prekshme, ato mund ti ndjesh, prekësh nuhasësh dhe shijosh, mund ti përcaktosh ose janë të përcaktueshem dhe të numërueshëm sepse janë pjesë e natyrës dhe botës materiale ndërsa shërbimet nuk mund të preken dhe as shihen, ata mund të ndihen ose perceptohen dhe janë të një natyre abstrakte dhe ndryshe nga produktet vlera e tyre është vështirë që të përcaktohet.

Klientët dhe përgjithësisht konsumatorët janë mësuar që të blejnë produkte(sende), sepse pasja e tyre lidhet ngushtë me plotësimin e nevojave dhe kërkesave, të cilat në thelb nuk janë aspak abstrakte. Ndaj në shumë raste e gjejnë veten në vështirësi kur blejnë shërbime të caktuara dhe në vecanti shërbime ligjore.

Është e rëndesishme që firmat apo zyrat e avokatisë të fokusohen në prodhimin dhe ofrimin e sherbimeve ligjore si produkte ligjore, në këtë mënyrë shitja do të ishte më e lehtë dhe më e shpejtë. Në përgjithësi avokatët fokusohen që të shesin “idenë që ata mund të zgjidhin problemin e klientit te tyre potencial” kur në të vërtetë ata duhet ti tregojnë klientëve të tyre ekzakt si do të veprojnë dhe cfarë do të ndodhë me cështjen e tyre.

Imagjinoni një cështje gjyqësore apo procedurë ligjore të caktuar e cila ka specifikën, vecorinë dhe karakteristikën e saj por ajo ka një sërë etapash dhe procedurash që janë të përbashkëta me cështjet e tjera që firma, zyra apo avokati ka pasur në të shkuarën. Pavarësisht faktit që është një cështje penale, një procedurë administrative për nxjerrjen e një leje apo licence, apo një mosmarrëveshje komplekse tregtare përpara gjykatës etapat dhe fazat e sëcilës prej tyre janë të paracaktuara dhe të njohura nga avokati.

Shehu & Partners, në cdo rast i tregon klientit potencial mënyrën sesi do t’i trajtojmë këto problematika dhe cfarë zgjidhje do të ofrojmë në secilën etapë dhe fazë deri në përfundimin e cështjes apo marrjës së lejes, licencës, aprovimit apo miratimit. Në cdo rast klientët duan të dinë se cfarë na diferencon ne nga avokatët dhe firmat e tjera ligjore, ata nuk duan te dinë argumentet dhe taktikat tona në detaje, ndaj dhe fokusohen tek strategjia sesi do të veprojmë në cdo fazë dhe etapë të procesit, dhe është pikërisht kjo gjë që na diferencon dhe e bënë shërbimin tonë ligjor të kapshëm dhe të lexueshëm për klientin duke marrë trajtat e një produkti të mirëfilltë, të matshëm dhe të prekshëm.

Nomralisht nuk ka asgjë të keqe kur avokati i shet klientit te tij potencial idenë që në të ardhmen do ti japë zgjidhje problemit apo situatës së caktuar ligjore, por duhet të pranohet që është vërtetë shumë e vështirë për disa arsye.

Së pari, sepse është një ide, nuk është një projekt, nuk ka detaje, dhe as një vleresim të hollësishem të riskut dhe cmimi qe do  referosh nuk do jete i argumetuar dhe as i justifikur. Midis idesë dhe realizimit është një hendek i pamatshëm ne kohë dhe hapsirë dhe avokati në këtë rast ose do të  jetë shumë i shtrenjtë ose do të kuotoj nën kosto. Fatkeqësisht klienti në cdo rast do ta vlerësojë cmimin jo nga vëllimi dhe puna që do të bëjë avokati por nga mundësia që ka për të paguar tarifën.

Së dyti, zhvendos vëmendjen nga shërbimi ligjor tek avokati. E thënë me fjalë të tjera nëse avokati shet idenë ai është duke shitur veten, sepse në cdo rast shitja e njëë ideje  kushtezohet nga reputacioni, potenciali, vetbesimi, eksperienca dhe ekspertiza e personit që e parashtron atë. Situata bëhet edhe më e vështirë kur klienti nuk ka bashkepunuar dhe takohet me avokatin për herë të parë, apo reputacioni i tij nuk e paraprin, dhe megjithëse ai ka aftësi dhe cilësi të larta shancet që oferta e tij të pranohet do të jenë të ulta.

Dhe e fundit, “shitja e idesë” në vetvete është një lojë mendjeje dhe në të tilla raste duhet të jesh më shumë një shitës sesa jurist, më shumë nje psikolog sesa avokat dhe ne cdo rast avokati duhet të bëhet gati që të ulë cmimin e shërbimit të tij. Klienti do bëjë krahasimin e cështjes së tij me cështje të tjera për të zhvlëresuar punën e avokatit, do shfaqet i pasigurtë për të parë nëse avokati është i pasigurtë, do bëjë pyetje që s’kanë lidhje me cështjen në një përpjekje pa rezultat për të vlëresuar aftësitë e avokatit. Ka raste që biseda midis klientit dhe avokatit të shkojë deri aty sa pagesa e tarifës të nënkuptojë blerjen e suksesit të cështjes apo procesit ligjor dhe nëse avokati bie dakord atëherë ai nuk është duke ushtruar profesionin por duke luajtur poker me kohën dhe punën e tij.

Nga ana tjetër nëse i prezantohesh klientit tënd potencial me një plan të detajuar dhe me etapa që do të cojnë në realizimin e qëllimit të tij, pra nëse e zbërthen në detaje të gjithë procesin deri në përfundimin e tij ke arritur që ta materializosh dhe bësh të kapshëm dhe të matshëm shërbimin tënd ligjor. Normalisht shërbimi i avokatit në këtë rast nuk do të behet pjesë e botës materiale por do të perceptohet, pranohet, ndihet dhe cmohet si i tillë. Klienti në këtë rast do të kuptojë rëndësinë e cdo veprimi që avokati do të ndërmarrë dhe do të kërkojë qe ai të kryhet.

Pavarësisht faktit se shitja e produkteve është me e lehtë se shitja e shërbimeve përbën një aksiome, pyetja shtrohet si prodhohen produktet ligjore, dhe si përcaktohet cmimi i tyre?

Në vetvete produkti ligjor ësht “procesi deri ne zgjidhjen apo përfundimin e cështjes ligjore” dhe ky proces duhet të zbërthehet, detajohet, të kuntifikohet dhe shpjegohet për ta bërë atë të kapshëm dhe të perceptueshëm.

Mund të krijohet përshtypja që ky proces “prodhimi” kërkon shumë kohë, por në fakt nuk është e vërtetë. Detajimi i procesit kushtëzohet nga disa komponent të cilët ndikojnë edhe në përcaktimin e cmimit te produktit ligjor që janë vetbesimi, burimet njerëzore, eksperienca dhe ekspertiza e firmës apo e avokatit. Nëse për cështje apo praktikë të caktuar firma apo avokati i disponon këta komponent atëherë njohja paraprake e saj do të mjaftonte për të bërë detajimin e procesit.

Le të marrim si shembull një cështje administrative për nxjerrjen e një leje pranë një institucioni qëndror. Nëse avokati apo firma do të kishte eksperiencën dhe ekspertët e duhur pranë zyrës së tij atëherë procesi i detajimit të etapave dhe fazave të procesit do të donte kohën e ndryshimit të kokës dhe datës  të një cështje/praktike të mëparshme. Por nëse avokati apo firma nuk do të kishte as burimet njerezore, as ekspertizën dhe as eksperiencën për përpilimit e “detajimit të procesit”, asaj do ti duheshin orë dhe pse jo ditë për ta hartuar.

Duke mos përjashtuar edhe elementë të tjerë, vetbesimi, burimet njerëzore, eksperienca dhe ekspertiza e firmës apo e avokatit janëë komponentet kyc që përcaktojnëë cmimin. Nuk është rasti dhe nuk jemi këtu për të analizuar secilin prej tyre por disa gjera duhet te kihen parasysh.

Eksperienca dhe ekspertiza e bëjnë shërbimin ligjor një produkt ligjor kosto efektiv teksa të lind detyra që të optimizosh burimet njerezore dhe mundësosh realizimin e produktit ne kohën e duhur ndërsa vetbesimi, është, pikerisht, ai që të garanton fitimin sepse edhe produktet ligjore ashtu si cdo produkt janë objekt i negociatave mes palëve. Në sajë të vetbesimit, aftësisë per të shitur, njohjes se tregut, bindur dhe krijuar besim tek njerezit mundet që oferta e parashtruar nga avokati të jetë e suksesshme.

Ne fund të kësaj analize duhet theksur se procesi i tranformimit të shërbimeve ligjore në produkte ligjore është një kërkesë e kohës të cilës avokatët duhet ti përgjigjen, për më tepër kur dihet që për klientët është më e natyrshme blerja e produkteve sesa e shërbimeve. Mbi të gjitha nuk duhet të harrohet fakti që ky transformim tregon nivelin e lartë të strukturës së firmës, studios apo zyrës së avokatit dicka që klientët ne cdo rast duhet ta shquajnë dhe ta kërkojnë ndaj avokatët nuk mund të justifikohen se janë shumë të zënë për t’u përmirësuar.  

Lini koment

Shehu and Partners

Qëllimi i Firmës është një; të bëhemi pikë referimi për shërbimet më të mira të konsulencës në Shqipëri.

Na kontaktoni

Tweets

  • Shehu and Partners
    👏🏻👏🏻👏🏻nje dite e madhe per Shqiperine, per te dyten here me histori por kete here ne vullnet te plote instaluam diktaturen. 17 Maj, 2020 10:42 pm
  • Shehu and Partners
    Ne kete shkrim synojme tju japim nje panorame te qarte se cilat jane zgjidhjet qe ofron Qeveria, ne raport me zgjid… https://t.co/6Gm1yVw32x 16 Maj, 2020 4:51 am